Finanční účetní (Tlumačov)

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. nabízí v obci Tlumačov volnou pracovní pozici "Finanční účetní". Nástupní mzda je 24 100 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Finanční účetní
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Tlumačov
Mzda:
24 100 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
Dolní 115
76362

Další informace o volném místu

Práce s účetním programem FIS 3000 od společnosti COMPEX
- Účtování v účtových třídách 2, 3 a 4
- Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů, účtování o nich
- Odpovědnost k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování (pokladna a ceniny)
- Přístup a práce s bankovními účty organizace (provozní a FKSP)
- Součinnost při fyzické a dokladové inventarizaci majetku
- Účtování o fondech organizace
- Přijaté faktury (závazky) a účtování o přijatých fakturách (závazcích)
- Účtování interních dokladů
- Účtování o DPH, SILNIČNÍ DAŇ
- Účtování jednotlivých účetních dokladů na střediska a zakázky v rozdělení na hlavní a jinou
činnost organizace
- Účtování dle postupů účtování pro vybrané účetní jednotky a dle Českých účetních standardů
700 – 710
- Ostatní práce zadané ekonomickým náměstkem nebo ředitelem organizace
Požadavky kladené na uchazeče:
• Středoškolské vzdělání ekonomického směru
• Praxe v oboru výhodou
• Komunikační předpoklady
• Dobrou uživatelskou úroveň práce na PC (MS Office)
• Flexibilitu, spolehlivost, odpovědnost a samostatnost
• Znalost účetnictví a daňové problematiky (výhodou pro oblast příspěvkových
organizací)
Další informace:
• Pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební doba
dle Zákoníku práce.
• Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: od 01. 04. 2023 nebo datum pozdější po vzájemné
dohodě.
• Místo výkonu práce: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., Dolní 115.
• Platová třída: 9. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění). Možnost čtvrtletních odměn.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• Přesné označení výběrového řízení
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• Datum a místo narození uchazeče
• Státní příslušnost uchazeče
• Místo trvalého pobytu uchazeče
• Telefonní kontakt, email
• Datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
• Strukturovaný profesní životopis
• Motivační dopis
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – KOPIE
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bližší informace poskytne Ing. Ondřej Mamica, PhD. ředitel organizace, tel. +420 775 224 728.
Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 24. 3. 2023 e-mailem na adresu:
ondrej.mamica@hrebcinec-tlumacov.cz, nebo písemně na adresu:
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
Dolní 115
763 62 Tlumačov
Výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru v termínu od 27. 3. 2023 do 29. 3. 2023 na adrese
sídla organizace. O přesném termínu konání výběrového řízení budou uchazeči splňující požadavky
informování e-mailem či telefonicky. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději do
31.3. 2023.
Upozornění:
Hřebčinec si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet
dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří
nebudou vybrání na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového
rozhodnutí.
Odeslání přihlášky, resp. Strukturovaného profesního životopisu uchazeč o předmětnou
pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny

TOPlist