Odborný referent/ka odboru rozvoje města - investiční výstavba (Otrokovice)

Město Otrokovice nabízí v Otrokovicích volnou pracovní pozici "Odborný referent/ka odboru rozvoje města - investiční výstavba". Nástupní mzda je 25 000 – 35 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný referent/ka odboru rozvoje města - investiční výstavba
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Otrokovice
Mzda:
25 000 – 35 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Otrokovice [1]
nám. 3. května 1340
76502

577 680 401

Další informace o volném místu

VŠ, VOŠ, SŠ s maturitou (technický směr podmínkou).
Znalost zákonů č. 183/2006 Sb., 500/2004 Sb., 13/1997 Sb., 134/2016 Sb. a
související právní předpisy.
Základní orientace v problematice katastru nemovitostí.
Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, CAD, GIS, apod.).
Komunikativní schopnosti, flexibilita, zvládání stresových situací, samostatný
a iniciativní přístup k práci, vysoké pracovní nasazení.
Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič.
Plná svéprávnost.
Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků.
Výhodou:
- praxe ve veřejné správě, investiční výstavbě, projektové a inženýrské činnosti, v
ekonomice investiční výstavby.
Náplň činnosti odboru je uvedena v platném organizačním řádu MěÚ Otrokovice,
který je k dispozici v informacích MěÚ a na internetových stránkách města:
www.otrokovice.cz (dokumenty města/vnitřní předpisy).
Bližší informace poskytne Ing. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města,
telefon 577 680 412, e-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
o jméno, příjmení, titul,
o datum a místo narození,
o státní příslušnost,
o místo trvalého pobytu (vč. kontaktního spojení - telefon, e-mail),
o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
o datum a podpis uchazeče.

(formulář přihlášky naleznete u vyhlášeného výběrového řízení na webových stránkách)

K písemné přihlášce nutno doložit:
o životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
o originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
o ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně příp. dodatku.

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 14.05.2021 v obálce označené heslem
"VŘ ORM" na adresu:

Městský úřad Otrokovice
oddělení kanceláře tajemníka
nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

Nabízíme: 10. platová třída, trvalé vzdělávání, pružná pracovní doba,
příspěvek na stravování, příspěvek na prevenci a posílení zdraví

Kontakt na zaměstnavatele

Město Otrokovice [1]
nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice 2

Ing. Petr Vrana
577 680 401
vrana@muotrokovice.cz


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist