REFERENT ODBORU MAJETKU A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (Valašské Klobouky)

Město Valašské Klobouky nabízí v obci Valašské Klobouky volnou pracovní pozici "REFERENT ODBORU MAJETKU A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT ODBORU MAJETKU A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Valašské Klobouky
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
76601

Další informace o volném místu

Město Valašské Klobouky vypisuje
výběrové řízení na obsazení funkčního místa:
REFERENT ODBORU MAJETKU A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Předpoklady:
- občan ČR, cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- nutná znalost jednacího jazyka
- vzdělání středoškolské nebo vysokoškolské technického, právního, příp. ekonomického směru
- orientace v legislativě tykající se vykonávané agendy a správního řízení
- komunikativnost, asertivita, pečlivost, důslednost, flexibilita
- odolnost vůči stresu
- praxe v oboru a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti vítáno
- znalost práce na PC
- ŘP skupina "B" aktivní řidič
- znalost cizího jazyka

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
- životopis, zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se vykonávané funkce
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Druh práce:
- referent odboru majetku a krizového řízení

I. Zajištění správy majetku města především:
- zabezepčení provozu údržby a oprav budov v majetku města
- údržba veřejné zeleně
- příprava majetkových smluv, vedení evidence a kontrola
- agenda spojená s nemovitým i movitých majetkem města
- geometrické plány, zápisy do katastru nemovitostí
- příprava a zajištění podkladů pro radu a zastupitelstvo města
- inventarizace majetku
- výkon a zajištění práva petičního a shromažďovacího
- příprava obecně závazných vyhlášeka dokumentů v gesci odborů

II. Znalost základní legislativy:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2001 Sb., o kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků, platová třída 9 (21 710,- Kč - 31 820,- Kč.

Lhůta pro podání přihlášky: do 16.11.2023

Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Informace podá: vedoucí odboru OMKŘ, tel: 577 311 146, stajner@mu-vk.cz

Přihlášku zašlete:

- poštou na adresu: Městský úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
- nebo předejte osobně na podatelně Městského úřadu

Na obálku uveďte "REFERENT OMKŘ"

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist