Referent/referentka stavebního úřadu (Slušovice)

Město Slušovice nabízí v obci Slušovice volnou pracovní pozici "Referent/referentka stavebního úřadu". Nástupní mzda je 27 000 – 30 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka stavebního úřadu
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Slušovice
Mzda:
27 000 – 30 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Slušovice
nám. Svobody 25
76315

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Slušovice
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent/referentka Stavebního úřadu Městského úřadu Slušovice.

Doba trvání pracovního poměru:
na dobu neurčitou
Druh práce: referent stavebního úřadu
Předpokládaný nástup: dle dohody (nejzazší termín 1. 12. 2022)
Místo výkonu: Městský úřad Slušovice,
správní obvod Stavebního úřadu

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle ustanovení §4 zákona č. 321/2002 Sb., o úřednících a územních samosprávných celků:
-je fyzickou osobou, která je občanem ČR, popřípadě cizím státním občanem majícím trvalý pobyt v ČR,
-dosáhl věku 18 let,
-je způsobilý k právním úkonům,
-ovládá jednací jazyk,
-splňuje podmínku bezúhonnosti, tj. nebyl/a pravomocně odsouzen/a:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

Požadavky pro vznik pracovního poměru:
-SŠ, VŠ (stavební, právní),
-aktivní znalost stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu výhodou,
-uživatelská znalost práce s PC,
-řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,
-do 18 měsíců po nástupu úspěšně absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, pokud uchazeč tuto zkoušku již neabsolvoval.

Klíčové pracovní činnosti:
-vede veškerá správní řízení dle stavebního zákona (např. územní řízení, stavební řízení)
Pro pozici Referent/referentka stavebního úřadu je stanovena dle dosaženého vzdělání 9. nebo 10. platová třída, jiná výdělečná činnost může být vykonávána jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Výhodou zájemce je:
-praxe v oblasti státní správy,
-praxe v oboru a zkouška zvláštní způsobilosti,
-odolnost vůči stresovým a zátěžovým situacím,
-dobré vyjadřovací a komunikační dovednosti.

Písemná žádost musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu vč. telefonního spojení a emailu,
číslo OP nebo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu,
datum a podpis.

K přihlášce je nutno doložit:
-životopis, ve kterém budou vedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se oblasti stavebnictví,
-originál výpisu rejstříku trestu, ne starší 3 měsíců; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
-ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-jiné doklady a osvědčení prokazující odborné znalosti a dovednosti.

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 8. 2022 do 16,00 hodin

Předpokládaný termín konání výběrového řízení je 31. 8. 2022.

Způsob podání přihlášky:
-poštou na adresu Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,
-do datové schránky Města Slušovice - 72db32d,
-osobně na sekretariátu starosty,
-na obálku uveďte "Referent stavebního úřadu".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Město Slušovice zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je na: https://www.slusovice.cz/povinne-zverejnovane-informace

Ve Slušovicích dne 26. 7. 2022

Ing. Petr Hradecký
starosta města

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny

TOPlist